Bedrijfsoverdracht is wellicht niet iets waar u dagelijks over na denkt. Tegelijkertijd is het een traject dat langere tijd in beslag kan nemen.

Wanneer u de bedrijfsoverdracht goed wil regelen, kunt u het beste zes tot acht jaar van tevoren beginnen met plannen. Voor een goede overdracht moeten immers de nodige financiƫle en juridische zaken worden geregeld. Daarnaast kent de fiscale wetgeving een aantal regelingen die een bedrijfsoverdracht een stuk soepeler kunnen laten verlopen, maar ook die regelingen moeten ruim van te voren worden ingericht. Wij loodsen u graag door het woud van regels, zodat ook uw bedrijfsoverdracht op de juiste manier wordt gerealiseerd.

Dit kunnen wij voor u regelen:

 • In de erf- en schenkbelasting is een zeer ruime regeling getroffen om met minimale belastingheffing een onderneming over te dragen. Dit kan een overdracht zijn naar een volgende generatie of naar een medewerker. Om gebruik te maken van deze regeling moeten zowel de overdrager als de voortzetter aan specifieke voorwaarden voldoen. Voor de overdrager geldt bijvoorbeeld een vaste periode waarin hij al eigenaar moet zijn van de onderneming, namelijk 1 jaar bij overlijden en 5 jaar bij schenken. De voortzetter moet op zijn beurt de overgenomen onderneming nog tenminste 5 jaar voortzetten om de faciliteit te kunnen behouden.

  De vorm van de onderneming kan hierbij verschillend zijn. De faciliteit kan van toepassing zijn bij zowel een onderneming in de inkomstenbelasting als bij een onderneming in de vorm van een besloten vennootschap. Door het verschil in (rechts)vorm zijn wel andere voorwaarden van toepassing waarmee rekening moet worden gehouden.

  Door de fiscale raakvlakken met de inkomstenbelasting is het daarnaast van belang om de regeling in de erf- en schenkbelasting en de regeling in de inkomstenbelasting op elkaar aan te sluiten. Een overdracht waarbij geen rekening wordt gehouden met de eisen in beide wetten, kan alsnog leiden tot fikse belastingheffing.

 • In de inkomstenbelasting is een aparte regeling getroffen voor de overdracht van een onderneming in de inkomstenbelasting (denk aan een eenmanszaak of vennootschap onder firma) en een onderneming gedreven in bijvoorbeeld een besloten vennootschap. Omdat de overdracht van deze (rechts)vormen verschillend verloopt, zijn de fiscale regelingen en hun vereisten hierop afgesteld.

  Ook bij deze regelingen geldt: bezint eer ge begint. Bij de overdracht van een onderneming in de inkomstenbelasting is onder meer van belang dat de opvolger of al meewerkt in de onderneming en dus al zelf ondernemer is, of direct voorafgaand aan de overdracht tenminste 3 jaar aaneensluitend op de loonlijst van de onderneming staat. Het vereiste van de loonlijst komt ook terug bij de schenking van aandelen in een besloten vennootschap.

  Net als in de erf- en schenkbelasting zijn de eisen in de inkomstenbelasting bij vererven minder streng dan bij schenken. Laat dit u er echter niet van weerhouden om met een goed advies in de hand tijdig aan de voorbereidingen te beginnen!

 • De onderneming is voor veel ondernemers hun ‘kindje’. Hun jarenlange zorg en aandacht hebben de onderneming gemaakt tot wat het nu is, een onderneming om trots op te zijn. Met het verstrijken van de jaren komt ook het moment waarop nagedacht moet worden over overdracht.