De keuze om samen verder te gaan is een belangrijke beslissing. Vaak zijn er zaken die aandacht vragen en die u goed geregeld wilt hebben.

Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld het hebben van een onderneming, waardoor het overige vermogen beschermd moet worden of kinderen uit een eerdere relatie. Ook wanneer u van plan bent gezamenlijk een nieuwe woning aan te kopen is het belangrijk om zaken goed te regelen.

Afhankelijk van de vorm van uw relatie kunt u uw wensen vastleggen in een samenlevingsovereenkomst of huwelijkse voorwaarden (vergelijkbaar met partnerschapsvoorwaarden bij een geregistreerd partnerschap).

Dit kunnen wij voor u regelen:

 • Voor mensen die samenwonen, vormt de samenlevingsovereenkomst het equivalent van huwelijkse voorwaarden. Een goed contract biedt een heldere juridische basis voor uw relatie.

  Hart en Have begeleidt u bij het opstellen van het samenlevingscontract, dat uiteindelijk wordt opgemaakt door de notaris. In de samenlevingsovereenkomst kunt u bijvoorbeeld afspraken maken over:

  • De financiële gevolgen van het samenwonen: welke goederen zijn gemeenschappelijk en welke privé, hoe worden de kosten van de huishouding verdeeld, wat is de positie van de partij die geen mede-eigenaar is van het huis, maar wel meebetaalt aan de woonlasten?
  • De verzorging en opvoeding van de kinderen;
  • De gevolgen van een eventuele scheiding: hoe worden het vermogen en de spullen verdeeld, wie mag er in de woning blijven, is er partneralimentatie verschuldigd?
  • De gevolgen van het overlijden van een van beide partners. Als u wilt dat uw partner van u erft, is het verstandig om ook een testament te laten opstellen;
  • Het werkgeverspensioen: u kunt regelen dat dit naar uw partner gaat als u overlijdt, en vice versa. Pensioenfondsen accepteren bij samenwoners alleen een samenlevingsovereenkomst als bewijs van hun relatie.
 • Huwelijkse voorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden) roepen soms gevoelens van wantrouwen en ongemak op, maar het zijn verstandige, zakelijke afspraken. Deze afspraken bieden niet alleen bescherming en zekerheid, maar juist ook een basis van vertrouwen en respect. Huwelijkse voorwaarden zijn zeker verstandig als een van beide echtelieden een eigen zaak heeft of van plan is om ooit voor zichzelf te beginnen. Zo voorkomt u dat schuldeisers bij een faillissement een deel van het privévermogen opeisen.

  Hart en Have begeleidt u bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden, die uiteindelijk worden opgemaakt door de notaris. In de huwelijkse voorwaarden kunt u bijvoorbeeld regelen:

  • Welke bezittingen en schulden apart blijven. Dat is handig als u wilt dat een bepaald familiestuk voor altijd van u blijft of als een van de partners al vóór het huwelijk veel geld heeft;
  • Wie welk deel van de kosten van de huishouding voor zijn of haar rekening neemt;
  • Hoe u uw huwelijk afwikkelt als u onverhoopt gaat scheiden.

   

  Mensen die al in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, kunnen alsnog huwelijkse voorwaarden opstellen. Als u dit doet binnen drie jaar na het sluiten van het huwelijk, hoeft u geen schenkbelasting te betalen. Ook niet wanneer de huwelijkse voorwaarden leiden tot een vermogensverschuiving (schenking) van de ene naar de andere partner.