Schenk maximaal € 100.000 vrij van belasting voor de eigen woning, nu het nog kan!

In 2013 heeft de Minister van Financiën de mogelijkheid gecreëerd om een bedrag van € 100.000 te schenken voor de aankoop, verbouwing of onderhoud van de eigen woning, dan wel het (gedeeltelijk) aflossen van de lening voor de eigen woning. Op een later moment is hieraan toegevoegd de mogelijkheid van het aflossen van een restschuld ontstaan bij verkoop van de eigen woning.

Zonder de gebruikelijke familie-eisen

Hoge vrijstellingen waren tot ver in 2013 alleen mogelijk als ouders schonken aan kinderen. Hierbij gold dan ook nog dat de kinderen een leeftijd van tussen de 18 en de 40 jaar moesten hebben. Bij de hoge schenkvrijstelling van € 100.000 speciaal voor de eigen woning, gelden deze eisen niet. De schenking kan dus bijvoorbeeld ook worden gedaan door een oma aan haar kleinkind.

Korte periode

De mogelijkheid om gebruik te maken van de hoge schenkvrijstelling is ingegaan per 1 oktober 2013 en loopt nog heel 2014 door. Er moet wel rekening worden gehouden met een aantal voorwaarden. Als de schenking plaatsvindt door het overboeken van geld, dan moet het bedrag uiterlijk 31 december 2014 op de rekening van de begiftigde staan.

Wordt de schenking specifiek gebruikt voor verbetering en/of onderhoud van de woning, dan geldt de ontbindende voorwaarde dat het geschonken bedrag binnen 2 kalenderjaren na het jaar van schenking moet zijn gebruikt voor verbetering of onderhoud van de woning.

Einde schenkvrijstelling in zicht!

De Minister van Financiën heeft op 15 augustus 2014 laten weten dat de regeling niet zal worden verlengd. Wilt u nog gebruik maken van de hoge schenkvrijstelling van maximaal € 100.000 dan moet u dat dus in 2014 nog regelen.

Overigens kan vanaf 1 januari 2015 nog steeds een beroep worden gedaan op de ‘gewone’ hoge vrijstelling voor de eigen woning van € 52.281. Het moet dan wel gaan om een schenking van ouder aan een kind met een leeftijd tussen de 18 en 40 jaar.