Waarom Hart en Have

Hart en Have is opgezet na een aantal verontrustende berichten over ouderenmishandeling in de media. Fysieke mishandeling, maar ook financieel misbruik. Ouderen die worden bestolen door hun kinderen, medewerkers van thuiszorg of verzorgingshuis of door mensen die met een smoesje aan de deur komen.

Nickey: “Na het lezen van die berichten was ik boos, boos omdat die mensen op hun oude dag niet veilig zijn. Boos omdat er mensen zijn die zo respectloos met het vertrouwen van anderen omgaan. Toen ik hierover sprak met mijn oma, bleek dat ook binnen onze eigen familie was voorgekomen. Een verre nicht vond het kennelijk nodig om zichzelf een bedrag toe te kennen als beloning voor het wekelijks boodschappen doen voor haar oma. Als het zelfs binnen onze eigen familie kan gebeuren, dan moet er iets worden gedaan. Zo ontstond het idee van een organisatie waar mensen met een gerust gevoel hun zaken kunnen laten regelen, het begin van Hart en Have”.

Onze missie

  • Vandaag de dag is er steeds meer aandacht voor financieel misbruik van kwetsbare ouderen in onze samenleving. En dat is nodig! Slachtoffers van financieel misbruik willen het vaak niet ter sprake brengen, omdat zij in veel gevallen afhankelijk zijn van de dader. Door het geven van voorlichting willen wij het onderwerp financieel misbruik bespreekbaar maken, laten wij professionals zien hoe zij ouderen kunnen helpen bij het voorkomen van financieel misbruik en geven wij de oudere handvatten om zichzelf hier tegen te beschermen.

  • De rode draad door Hart en Have is mensen helpen zelf de regie over hun leven te houden. Een belangrijk middel om regie te houden is het levenstestament. Daarom begeleiden wij mensen bij het vormgeven en vastleggen van hun wensen en belangen voor de situatie dat zij tijdelijk niet zelf hun belangen kunnen behartigen of wilsonbekwaam zijn geworden. Zo kunnen zij de rest van hun leven doorbrengen zoals zij dat zouden hebben gewild.

  • We willen mensen stimuleren om met hun naasten in gesprek te gaan over wat er geregeld moet worden nadat zij overleden zijn. Nabestaanden hebben het vaak al moeilijk genoeg met het verlies en er wordt een extra belasting op hen gelegd wanneer ze bijvoorbeeld moeten gissen naar hoe de overledene het gewild zou hebben of wanneer ze niet wijs worden uit de administratie. Door wensen te bespreken met hun naasten en vast te leggen in een testament, kunnen zij het wellicht makkelijker maken voor hun nabestaanden.

  • Regelmatig worden we ingeschakeld wanneer er ellende moet worden opgeruimd. Ellende die voorkomen had kunnen worden wanneer zaken goed geregeld waren geweest. Daarom┬áproberen we via Hart en Have mensen te motiveren om kritisch te zijn op bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden, (echt)scheidingsconvenant en (levens)testament.

Ik ben Hart en Have

Overige gegevens

KVK 24441276

BTW-nummer NL002051562B62

Hart en Have Algemene voorwaarden v.1.0 2016