U hoort vast in uw omgeving wel eens mensen praten over huwelijkse voorwaarden.

Dat het een aanrader is als bijvoorbeeld een van beide partners een (risicovolle) onderneming heeft. Bij gebrek aan informatie kunnen huwelijkse voorwaarden echter ook verkeerd uitpakken.

Het huwelijksgoederenregime

Als u trouwt zonder eerst bij de notaris langs te gaan, trouwt u in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat (bijna) alles dat u bezit gemeenschappelijk is. U deelt de lusten, maar ook de lasten. Huwelijkse voorwaarden kunnen variëren van een beperkte gemeenschap (bijvoorbeeld alleen de eigen woning), tot geen enkele gemeenschap (zogenaamde koude uitsluiting). Door gebruik te maken van een jaarlijks verrekenbeding of een verrekenbeding bij het einde van de relatie (echtscheiding en/of overlijden), kan de werking van de huwelijkse voorwaarden worden verzacht. Huwelijkse voorwaarden kunnen bij het aangaan van het huwelijk worden opgesteld, maar het is ook mogelijk om huwelijkse voorwaarden op te stellen gedurende het huwelijk. Dan verandert het zogenaamde huwelijksgoederenregime.

In de praktijk

Onlangs heeft de Kamer voor het Notariaat uitspraak gedaan inzake een door mevrouw X ingediende klacht tegen notaris Y. Mevrouw X is op 28 juni 2008 getrouwd met de heer Z in algehele gemeenschap van goederen. Op aansturen van de heer Z zijn in 2011 alsnog huwelijkse voorwaarden opgesteld. Als reden hiervoor geeft hij op dat met de huwelijkse voorwaarden het privé vermogen wordt beschermd, mocht het misgaan met zijn onderneming gedreven in de vorm van een BV. De huwelijkse voorwaarden bevatten een beperkte gemeenschap ten aanzien van de eigen woning en een finaal verrekenbeding dat alleen werkt bij overlijden. Doordat beiden nog maar relatief kort zijn getrouwd (minder dan 3 jaar), kunnen de aandelen in de BV zonder heffing van schenkbelasting worden toebedeeld aan de heer Z, die oorspronkelijk ook volledig eigenaar was van de aandelen in de BV. Mevrouw X ontvangt geen vergoeding voor de toedeling van de aandelen aan de heer Z.

Kort na ondertekening van de huwelijkse voorwaarden geeft de heer Z aan te willen scheiden. Dan blijkt pas duidelijk dat de onderneming helemaal niet in slecht weer verkeert en eind 2011 zelfs een waarde heeft van ruim € 1.000.000. De woning daarentegen, staat onder water. Tijdens de gesprekken met de heer Z en mevrouw X is echter totaal niet gesproken over de waarde van de aandelen. De bij een kantoorgenoot aanwezige cijfers van de vennootschap zijn niet opgevraagd door notaris Y of de kandidaat-notaris.

De consequenties

De notaris in kwestie heeft een waarschuwing gekregen over haar handelswijze. Zij had mevrouw X beter moet voorlichten over de gevolgen van de huwelijkse voorwaarden en daarbij zelf ook meer informatie moeten opvragen in haar rol van adviseur voor beide partijen.

Conclusie

Of u nu trouwt in gemeenschap van goederen, met huwelijkse voorwaarden of wijzigingen hierin aanbrengt tijdens uw huwelijk, informatie speelt een essentiële rol. Niet dat u er vanuit moet gaan dat uw (toekomstige) partner u niet alles vertelt. Soms vergeten we onbedoeld informatie te geven, omdat we er gewoon niet bij stilstaan dat iets relevant kan zijn.