De grootste angst van de meeste ouders is dat ze komen te overlijden voordat hun kinderen volwassen zijn.

Naar wie gaan hun kinderen dan? Weet diegene wel wat hun normen en waarden zijn en kan diegene hun kinderen onderhouden? Koste wat kost willen ouders voorkomen dat de zorg over hun kinderen straks in handen van Jeugdzorg komt.

Waarom voogdij?

Als kinderen minderjarig zijn, hebben ze iemand nodig die voor hen zorgt. Een persoon die het gezag uitoefent over een kind (anders dan de ouders met ouderlijk gezag) heet een voogd. U kunt als ouders zelf bepalen wie de voogdij over uw kinderen krijgt, wanneer u onverhoopt komt te overlijden. Ook wanneer u of uw partner komt te overlijden, is het mogelijk dat de overgebleven ouder een voogd aanwijst. Mocht de achterblijvende ouder (tijdelijk) niet meer voor uw kinderen kunnen zorgen, bijvoorbeeld door ziekte of ongeval, dan kan deze persoon de zorg voor uw kinderen overnemen.

Wat is voogdij?

Wanneer de ouders zijn overleden heeft een voogd het recht en de plicht om het kind te verzorgen en op te voeden. De voogd zorgt ervoor dat in de eerste levensbehoeften van het kind wordt voorzien. Onder eerste levensbehoeften wordt verstaan eten, drinken, woonruimte en kleding. Ook beslist de voogd over de schoolkeuze (onderwijs) en eventuele medische behandelingen. Tot slot valt ook het beheren van de financiën van het kind onder de taken van de voogd. U kunt er ook voor kiezen zorg en financiën te splitsen en een bewindvoerder te benoemen voor de financiële zaken. De voogd hoeft de verzorging en opvoeding van het kind overigens niet zelf te verzorgen, maar hij/zij heeft wel de verantwoordelijkheid dat dit goed gebeurt.

Wie wordt voogd van onze kinderen?

Iemand vragen als voogd en het aanvaarden van voogdij is geen eenvoudige beslissing. Het is belangrijk om goed te overleggen met uw partner en de beoogde voogd of iedereen het over de beslissing eens is. Wanneer de kinderen al iets ouder zijn, kunt u hen betrekken bij de keuze (leg daarbij goed uit dat zij inspraak hebben, maar dat u de uiteindelijke beslissing neemt).

Hebt u al een voogd in uw (levens)testament opgenomen en voelt dit niet meer goed? Neem dan de tijd om dit wijzigen. U moet er toch niet aan denken dat uw kinderen bij iemand terecht komen, die niet op hen zit te wachten.

Overigens kunt u meerdere (opvolgende) voogden benoemen voor uw kinderen. Houdt u er echter rekening mee dat als u een echtpaar benoemt, zij dan de kinderen moeten verzorgen vanuit hun eigen inkomen en vermogen in plaats vanuit uw erfenis! Het kan daarom beter zijn slechts een van de echtelieden te benoemen tot voogd.

Waar moet ik aan denken bij het kiezen van een voogd?

Het blijft in veel gevallen ontzettend lastig om een voogd te kiezen. Niemand zal uw kinderen kunnen opvoeden zoals u dat doet. Iedereen is immers uniek. Daarom hebben we hieronder een aantal vragen opgenomen die u kunnen helpen met het vinden van een zo goed mogelijke voogd.

  • Heeft deze persoon dezelfde normen en waarden?
  • Kan deze persoon de kinderen huisvesten?
  • Is deze persoon bereid de voogdij te aanvaarden?
  • Is deze persoon niet te oud?
  • Woont deze persoon in de buurt i.v.m. de vertrouwde omgeving van de kinderen?
  • Heeft deze persoon de financiële capaciteit om voor de kinderen te zorgen? (mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u mogelijk zelf voor voldoende financiële middelen zorg dragen).
  • Is de relatie goed tussen uw kinderen en deze persoon en zijn/haar eventuele gezin?

Hoe kunnen we de voogdij vastleggen?

Hebt u besloten wie de voogdij krijgt, dan is het zaak dit te laten vastleggen. Dit doet u bij de notaris in een (levens)testament of sinds 1 april 2014 in het gezagsregister bij de rechtbank. De kosten van het vastleggen in het gezagsregister zijn in principe lager dan voor een (levens)testament, maar hebt u meerdere kinderen dan moet u voor ieder kind apart de registratie regelen én betalen.

Houdt u er echter rekening mee dat in een (levens)testament nadere wensen en instructies kunnen worden gegeven met betrekking tot de verzorging en opvoeding van uw minderjarige kinderen. Denk bijvoorbeeld aan het bij elkaar blijven van de kinderen of dat de kosten van de opvoeding uit uw erfenis zullen kunnen worden voldaan. Ook het instellen van een meerderjarigenbewind als u vindt dat uw kinderen met 18 jaar nog te jong zijn om geheel zelfstandig het vermogen (uw erfenis) te beheren, kan worden opgenomen in een (levens)testament.

Legt u niet zelf de voogdij vast? Dan bepaalt de rechter wie de voogdij over de kinderen krijgt. De kans bestaat dat dit iemand is waar u zelf misschien niet voor had gekozen.

Houdt de regie in eigen hand en regel zelf de voogdij. Hulp nodig? Onze Levensplanners staan klaar om u te adviseren bij uw keuze.

Goed geregeld, gerust gevoel