Prinsjesdag 2014

Bent u van plan om uw huis te gaan verbouwen, hebt u een restschuld of dubbele hypotheeklasten? Dan hebben we goed nieuws. Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Hierin is aandacht besteed aan de eigen woning en zijn enkele positieve regelingen uitgebreid, dan wel verlengd.

BTW-tarief voor verbouwingen

Tot 1 juli 2015 kan nog naar hartelust worden geklust en verbouwd aan de eigen woning met een verlaagd tarief voor de omzetbelasting van 6%. Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • U moet ten minste 2 jaar eigenaar zijn van de woning;
  • Het moet gaan om ‘verbouwen of herstellen’ van de woning. Hieronder wordt verstaan het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van de woning;
  • Onder ‘verbouwen of herstellen’ valt bijvoorbeeld ook het laten maken van bouwtekeningen door architecten en de arbeidskosten van de hovenier;
  • Het verlaagde tarief geldt alleen voor arbeidskosten en niet voor materiaalkosten;
  • De werkzaamheden moeten vóór 1 juli 2015 zijn afgerond.

Renteaftrek voor de restschuld

Hebt u uw eigen woning met verlies verkocht en de oude hypotheek niet volledig afgelost? Dan hebt u een zogenaamde restschuld. Sinds 1 januari 2013 is het mogelijk om de rente over de restschuld in uw aangifte inkomstenbelasting in aftrek te brengen op het belastbaar inkomen. Op dit moment mag de rente over de restschuld nog gedurende 10 jaar in aftrek worden gebracht, maar vanaf volgend jaar wordt deze termijn 15 jaar.

Aftrek dubbele hypotheekrente

Hebt u een nieuwe woning gekocht, maar is uw huidige woning nog niet verkocht? Dan blijft de hypotheekrente over de woning die te koop staat nog een tijd aftrekbaar. De termijn voor de dubbele aftrek was tijdelijk verlengd tot drie jaar (was eerst twee jaar), in verband met het vlot trekken van de woningmarkt. Deze verlenging wordt nu permanent gemaakt.

De tijdelijke regeling, ingevoerd voor mensen die hun in de verkoop staande woning tijdelijk hadden verhuurd en er daarna weer in zijn gaan wonen, wordt permanent gemaakt. Op basis van deze regeling mogen mensen na de tijdelijke verhuur van hun eigen woning hun hypotheekrente weer in aftrek brengen gedurende de resterende termijn van drie jaar.

Overige aandachtspunten 2015

  • Het maximaal toegestane verschil tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning wordt met ingang van 1 januari 2015 verlaagd naar 103% (was 104%);
  • Het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken wordt met ingang van 1 januari 2015 verlaagd naar 51% (was 51,5%);
  • In een eerder bericht hebben we al aandacht besteed aan de schenkvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning. Deze vervalt per 1 januari 2015.