December, een maand waarin velen graag iets extra’s doen voor anderen.

Denk aan Serious Request, de Voedselbank of het kerstpakket van uw werkgever. Misschien wilt u voor het einde van het jaar uw kinderen of andere dierbaren een schenking doen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen. Zo zijn er bijvoorbeeld vrijgestelde schenkingen (er hoeft geen schenkbelasting te worden betaald) of schenkingen op papier. Wilt u weten wat voor schenking bij uw situatie past? Uw adviseur van Hart en Have kan u daar meer over vertellen.

Als cadeautje van Hart en Have treft u hier alvast informatie over schenken aan.

Schenken? Maak gebruik van vrijstellingen

  • Jaarlijkse vrijstelling
    Voor ouders die schenken aan hun kinderen geldt een jaarlijkse schenkvrijstelling. In 2013 bedraagt het bedrag van de vrijstelling € 5.141. Schenkt u aan uw kleinkinderen, dan bedraagt de vrijstelling € 2.057 in 2013.
  • Eenmalig verhoogde vrijstelling
    Er is een eenmalig verhoogde schenkvrijstelling. Zoals de naam al aangeeft mag eenmalig een verhoogde schenking vrij van schenkbelasting worden gedaan. In 2013 bedraagt deze vrijstelling van € 24.676. Voorwaarde voor deze eenmalig verhoogde vrijstelling, is dat uw kind tussen de 18 en de 40 jaar oud is.Bent u niet in de gelegenheid geweest om uw kind voor zijn of haar 40ste de eenmalig verhoogde vrijgestelde schenking te doen en is uw schoonzoon of schoondochter jonger dan 40, dan kunt u hen deze schenking vrijgesteld doen.Gebruikt uw kind het bedrag voor zijn of haar eigen woning, dan mag het bedrag van de eenmalig verhoogde vrijstelling worden verhoogd tot € 51.407.
  • Tijdelijk verruimde schenkvrijstelling
    Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt tijdelijk een hogere vrijstelling van maximaal € 100.000 wanneer de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning. Gedacht kan worden aan de aankoop van een nieuwe woning, een verbouwing, de afkoop van erfpacht, aflossing van de eigenwoningschuld of eventuele restschuld wanneer de woning al is verkocht. Let erop dat er in bepaalde situaties aanvullende eisen kunnen worden gesteld.De voorwaarde dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind tussen de 18 en 40 jaar vervalt. Dit betekent dat iedereen (ongeacht hoe oud) een schenking van maximaal € 100.000 kan ontvangen (van een familielid of een derde) zo lang het wordt besteed aan de eigen woning of eventuele restschuld.Wanneer een kind al gebruik heeft gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 24.676 of de extra verhoogde vrijstelling van maximaal € 51.407, dan komt de al genoten vrijstelling in mindering op het bedrag van € 100.000 wanneer het kind de schenking van zijn ouders krijgt.Ondanks dat er geen notariële schenkingsakte meer is vereist, moet wel aangifte schenkbelasting worden gedaan.

Schenken met behoud van beschikkingsmacht
Wanneer u het een prettig idee vindt om zelf de beschikkingsmacht te houden over uw schenking, dan kunt u overwegen om te schenken onder bewind of gecertificeerd te schenken.

Uitsluitingsclausule
Wilt u niet dat de schenking via het huwelijksvermogensregime bij de schoonfamilie van uw zoon of dochter (of van uw kleinzoon/dochter) terecht komt? Neemt u dan een uitsluitingsclausule op. Er zijn verschillende mogelijkheden qua uitsluiting.

Herroepelijke schenking
Bij sommige cliënten leeft het gevoel dat zij mogelijk financieel afhankelijk worden van hun kinderen wanneer ze schenken. Financiële afhankelijkheid kan bijvoorbeeld worden voorkomen door een herroepelijke schenking te doen. Een dergelijke schenking kan worden teruggedraaid. Voorwaarde is dat de herroepelijkheid duidelijk is afgesproken en vastgelegd. Dit mag in een onderhandse akte, maar soms is vastlegging door een notaris aan te raden. Omdat herroepelijke schenkingen ook gevolgen kunnen hebben voor de inkomstenbelasting, is het handig om deze te bespreken met uw fiscalist.

Wel schenken, maar onvoldoende liquiditeit?
Het is mogelijk om een papieren schenking (een schuldigerkenning uit vrijgevigheid) te doen. Bij een dergelijke schenking blijft u het geschonken bedrag schuldig. Uw kind(eren) krijgen dan een vordering op u, welke in beginsel pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende ouder. Let er wel op dat u jaarlijks rente betaalt over het bedrag.