Hoe voorkom dat je kinderopvangtoeslag moet terugbetalen?

In de week van Prinsjesdag was in het nieuws dat honderdduizenden huishoudens kinderopvangtoeslagen moeten terugbetalen. Een op de drie ontvangers van kinderopvangtoeslag moet gemiddeld zo’n € 2.500 terugbetalen aan de Belastingdienst. Behoudens de gevallen waarin mensen hebben gefraudeerd, is het ontzettend vervelend om de teveel ontvangen toeslag terug te moeten betalen. Gelukkig kan je zelf voor de komende jaren voorkomen dat je te veel toeslag ontvangt en dus moet terug betalen.

Hoe kan je voorkomen dat je kinderopvangtoeslag moet terugbetalen?

  1. Maak aan het begin van het jaar een reële inschatting van je inkomen en dat van je eventuele toeslagpartner. De Belastingdienst gaat uit van je zogenaamde verzamelinkomen. Dit is het inkomen waarover je inkomstenbelasting moet betalen, verminderd met eventuele aftrekposten en aftrekbare verliezen. Op www.toeslagen.nl (inloggen met je DigiD) kan je je verzamelinkomen berekenen.
  2. Wanneer je gedurende het jaar weet dat je inkomen hoger of lager wordt, pas het inkomen dan direct aan op www.toeslagen.nl. Je inkomen verandert bijvoorbeeld wanneer je een andere baan hebt gekregen of werkloos bent geworden. Ook het krijgen van een auto van de zaak of het veranderen van een aftrekpost in je aangifte inkomstenbelasting na bijvoorbeeld het aflossen van (een deel van) je hypotheek, kan invloed hebben op de hoogte van je inkomen.
  3. Wanneer je gaat samenwonen wordt je toeslagpartners van elkaar en worden beide inkomens meegenomen bij het bepalen van de kinderopvangtoeslag. Geef samenwonen dan ook van te voren op met de datum waarop jullie zullen gaan samenwonen. Woon je reeds samen, geef dit dat zo snel mogelijk door. Ook wanneer er iemand bij je komt wonen die niet je geliefde is, kan het zijn dat deze persoon je toeslagpartner wordt. Geef dit dan ook altijd op. De Belastingdienst geeft vervolgens aan of dit gevolgen dit heeft voor je toeslag.
  4. Woonden jullie samen (al dan niet met samenlevingscontract) en gaan jullie uit elkaar? Geef dit dan zo snel mogelijk door op www.toeslagen.nl. Doe dit ook wanneer je gaat scheiden van tafel en bed. Een scheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap geeft de gemeente door aan de Belastingdienst. Vanzelfsprekend mag je deze wijziging ook zelf doorgegeven, dan is je toeslag sneller aangepast aan de nieuwe situatie.
  5. Gaat je kind van de crèche naar de BSO, wijzigt het aantal dagen/uren opvang, wordt de opvang helemaal stop gezet, etc.? Geef dit dan ook zo snel mogelijk door.

Het is belangrijk om wijzigingen zo snel mogelijk op www.toeslagen.nl door te geven. Dit mag je zelfs doen voordat de wijziging ingaat (je geeft immers op per welke datum de wijziging ingaat of is ingegaan). Wil je meer weten over de toeslagen, kijk dan op www.toeslagen.nl of bel de belastingtelefoon: 0800-0543 (hou je burgerservicenummer bij de hand).

Ben je bijvoorbeeld van mening dat je niet teveel toeslag hebt ontvangen, maar weet je niet hoe je dit moet regelen of twijfel je of je verzamelinkomen op juiste wijze is vastgesteld, etc.? We helpen je graag op weg.