Zelf de regie houden over uw leven, regelt u met een levenstestament.

In het levenstestament legt u vast wat er namens u moet worden gedaan of geregeld als u (tijdelijk) niet meer in staat bent uw eigen belangen te behartigen. Dit is niet alleen relevant voor ouderen die vergeetachtig of ziekelijk worden. Ook jonge mensen kunnen tijdelijk uit de running zijn – denk bijvoorbeeld aan de revalidatieperiode na een ongeval – en wie zorgt er dan bijvoorbeeld dat de hypotheek wordt betaald?

Desgewenst kunnen we helpen bij het vinden van een gevolmachtigde en een sparringpartner voor deze gevolmachtigde. Met alle casuïstiek rondom financieel misbruik in het achterhoofd, heeft bij ons ieder levenstestament een toezichthouder.

Dit kunnen wij voor u regelen:

 • Bepalen hoe uw zaken geregeld moeten worden wanneer u dit zelf (tijdelijk) niet kan, kan een lastig en emotioneel proces zijn. Wij nemen de tijd om samen met u uw wensen en belangen helder te krijgen ten aanzien van onderwerpen als:

  • Aan wie vertrouw ik mijn financiële zaken toe, oftewel wie wordt mijn gevolmachtigde, ook wel levensexecuteur genoemd?
  • Welke voorwaarden/beperkingen verbind ik aan de bevoegdheden van de gevolmachtigde?
  • Wie gaat toezicht houden op de gevolmachtigde?
  • Wie mag medische beslissingen nemen ten aanzien van mijzelf?
  • Wil ik thuis blijven wonen en moet ik dan eventueel verbouwen? Hoe ga ik dit financieren? Of wil ik naar een verzorgingshuis en naar wat voor soort verzorgingstehuis wil ik dan?
  • Wil ik (blijven) schenken aan mijn (klein)kinderen/neven/nichten en/of goede doelen wanneer ik wilsonbekwaam ben geworden?
  • Wie zorgt er voor mijn minderjarige (of meerderjarige gehandicapte) kinderen?
  • Wat wil ik dat er met mijn huisdier gebeurt?
  • Hoe wil ik de rest van mijn leven doorbrengen?
  • Hoe wil ik dat mijn uitvaart wordt geregeld?

   

  De antwoorden worden vastgelegd in een uitgebreid verslag, waarna de notaris het levenstestament passeert. Het verslag kan ook dienen als leidraad voor zorgverleners en vrijwilligers. Zo weten zij hoe u het graag zou hebben gewild.

  Mocht u zelf geen geschikte personen in uw sociale netwerk hebben, dan kunnen wij u helpen met het vinden van een gevolmachtigde en toezichthouder die bij u past.

 • ‘De notaris had nog nooit zulke goed voorbereide cliënten aan tafel gehad. We hebben de huwelijkse voorwaarden, levenstestamenten en testamenten direct kunnen laten opmaken. Heel erg bedankt hiervoor’, aldus twee cliënten van Hart en Have die nog kort voor hun huwelijk alles goed wilden regelen. Zorgen dat cliënten goed zijn voorbereid, zodat u als notaris snel kunt schakelen. Daar doen we het voor!

  Hart en Have faciliteert u als notaris bij het opstellen van levenstestamenten door uw cliënten uitleg te geven over de verschillende onderdelen van het levenstestament, hen te helpen met het formuleren van hun wensen en het bieden van een alternatief netwerk van gevolmachtigden.

  In de gesprekken met cliënt wordt stilgestaan bij hun financiële, persoonlijke en familiaire situatie. Wij helpen hem/haar bij het formuleren van hun wensen en belangen. Niet alleen ten aanzien van gevolmachtigden en bevoegdheden, maar ook over onderwerpen als persoonlijke verzorging, huisvesting, geloof, voorkeur voor eten, etc.

  Deze wensen en belangen worden vastgelegd in een uitgebreid verslag op basis waarvan u het levenstestament en in veel gevallen een (nieuw) testament kunt opmaken. Het verslag kan tevens als considerans aan het (levens)testament worden gehecht.

  Mocht uw cliënt zelf geen geschikte personen in zijn/haar sociale netwerk hebben, dan kunnen wij u helpen met het vinden van een levensexecuteur en/of mentor die bij hem/haar past. U kunt dan bijvoorbeeld optreden als toezichthouder.