Opeens is het uitgesproken, jullie gaan uit elkaar. Jullie gaan scheiden. Wanneer jullie er graag samen uit willen komen, is mediation wellicht een optie.

Het doel van mediation is om de scheiding in onderling overleg tussen de partners te regelen. Dat kan door goede afspraken te maken over onder andere de kinderen, de alimentatie en de verdeling van bezittingen, schulden en pensioen. Wij begeleiden u bij het bespreekbaar maken van uw wensen en belangen, adviseren u over fiscale consequenties en leggen de afspraken vast in een convenant en (indien van toepassing) ouderschapsplan.

Heeft u al een mediator of advocaat die uw (echt)scheiding regelt en wilt u zeker weten dat de fiscale consequenties van uw keuzes goed inzichtelijk zijn? Ook dan bent u van harte welkom.

Dit kunnen wij voor u regelen:

 • Hart en Have bemiddelt bij (echt)scheidingen, maar wat is (echt)scheidingsmediation?

  Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Vaak emotioneel minder ingrijpend dan de stap naar de rechter en partners kunnen geld en tijd besparen door te kiezen voor mediation .

  In een (echt)scheidingsmediation worden de partners door een mediator begeleid bij het maken van goede afspraken en het vinden van een oplossing voor eventuele problemen. Daarbij wordt gekeken naar ieders wensen en belangen. De gemaakte afspraken moeten voor beide partners aanvaardbaar zijn, met andere woorden: recht doen aan ieders belangen.

  De mediator is onafhankelijk en moet het vertrouwen van beide partners hebben.

  Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dit betekent dat de partners zich bij het begin van de mediation committeren om samen te werken aan goede afspraken en oplossingen. Daarnaast is alles dat tijdens de mediation gebeurt vertrouwelijk en tekent iedereen, die bij de mediation betrokken is, voor geheimhouding.

  Aan het einde van de mediation worden de afspraken op papier vastgelegd in een overeenkomst, het (echt)scheidingsconvenant.

 • In het convenant legt u de tijdens de mediation gemaakte afspraken vast. Hart en Have begeleidt u bij het op juiste wijze formuleren van deze afspraken, waarbij we specifiek aandacht besteden aan eventuele fiscale consequenties ervan.  Deze afspraken zien bijvoorbeeld op:

  • De echtelijke woning: wie mag er in de woning blijven wonen of hoe regelt u de verkoop?
  • De afwikkeling van de hypotheek: hoe kan de partner die de woning overneemt de woning financieren en hoe regelt u ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid voor de vertrekkende partner?
  • De verdeling van het vermogen (bezittingen en schulden)
  • Het pensioen: kiezen partners voor pensioenverevening, conversie of geen van beiden, oftewel hoe verdeelt u de pensioenrechten of andere aanspraken op oudedagsvoorzieningen?
  • De partneralimentatie: wie betaalt een bijdrage voor het levensonderhoud van de ex-partner en hoe hoog is deze?

   

  Desgewenst kunnen wij de in de mediation opgekomen keuzemogelijkheden voor u fiscaal doorrekenen, zodat u weet waarvoor u kiest.

  Hart en Have begeleidt u ook bij het opstellen van een ouderschapsplan. Dit is wettelijk verplicht voor gehuwde en geregistreerde ouders en samenwonende ouders met gezamenlijk gezag over de kinderen. In het ouderschapsplan staat hoe de ouders de verzorging en opvoeding verdelen en/of de omgang regelen. Het bevat ook afspraken over het nemen van belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze of medische aangelegenheden. Ook de afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie) staan in het ouderschapsplan.

 • Net als het civiele recht is ook het fiscaal recht aan verandering onderhevig. Wetswijzigingen en jurisprudentie kunnen gevolgen hebben voor de fiscale aspecten rondom de (echt)scheiding.

  Hart en Have kan u daarbij op verschillende manieren ondersteunen, dit kan bijvoorbeeld:

  • als adviseur tijdens een mediationbijeenkomst. Eén van ons kan bijvoorbeeld aanwezig zijn tijdens een bijeenkomst. Zo kan de partners direct uitleg worden geven over de fiscale consequenties van hun keuzes en waar nodig gezocht worden naar een meer optimale oplossing. U kunt ons echter ook na een mediationbijeenkomst inschakelen, bijvoorbeeld om één of meerdere door de partners voorgestelde oplossingen te beoordelen.
  • als partijbegeleider. Bijvoorbeeld in het geval er een kennisongelijkheid op financieel gebied is tussen partners of wanneer één van de partners zich reeds laat bijstaan door een adviseur.
  • als beoordelaar van het (echt)scheidingsconvenant. Staan alle afspraken van de partners op papier en wilt u zeker weten welke risico’s en fiscale gevolgen deze afspraken hebben, dan beoordelen wij graag uw convenant op de fiscale consequenties.