Niet alleen de uitvaart, ook de afwikkeling van de nalatenschap is onderdeel van het proces van afscheid nemen.

Net zoals u zelf kunt bepalen hoe uw uitvaart eruit moet zien, kunt u ook invloed uitoefenen op de afwikkeling van uw nalatenschap. Dit laatste kan door uw wensen vast te leggen in een testament en/of een codicil. Bijkomend voordeel: door een testament goed af te stemmen op uw persoonlijke en financiële situatie kunt u mogelijk erfbelasting besparen.

Dit kunnen wij voor u regelen:

 • In een testament kunt u bij uitstek uw wensen vast laten leggen voor het moment dat u er zelf niet meer bent. Heeft u bijvoorbeeld specifieke wensen voor de (financiële) verzorging van uw partner of wilt u juist dat een deel van uw vermogen alvast naar uw (klein)kinderen gaat? En misschien wilt u wel dat een deel van uw vermogen naar een of meerdere goede doelen gaat.

  Daarnaast kunt u in een testament bijvoorbeeld bepalen of uw vermogen onder toepassing van een uitsluitingsclausule overgaat naar de (klein)kinderen. Ook kunt u een bewindvoerder aanwijzen voor het vermogen dat naar uw (klein)kinderen gaat. De (klein)kinderen kunnen dan tot aan een bepaalde leeftijd niet zelfstandig over het vermogen beslissen.

  Ook heeft u in uw testament de mogelijkheid een executeur te benoemen. Deze persoon, of personen, verzoekt u dan specifiek voor de afwikkeling van uw nalatenschap zorg te dragen. Dit kan enkel zien op het verzorgen van uw uitvaart, maar ook op de afwikkeling van a tot z.

  Wij helpen u bij het inventariseren van uw wensen en sturen de notaris aan in de vastlegging hiervan. Zodat u zeker weet dat uw nalatenschap straks in overeenstemming met uw wensen wordt afgewikkeld.

 • ‘Ik wil alles goed regelen, maar ben bang dat er toch ruzie ontstaat tussen de kinderen wanneer ik er niet meer ben’, zei mevrouw.

  Is er een conflict bij u in de familie (of heeft u het idee dat er een conflict zou kunnen ontstaan), dat u graag opgelost zou zien, dan is pre-nalatenschapsmediation wellicht een optie.

  Bij een pre-nalatenschapsmediation brengt u samen met onze mediator, Nickey Smelt, uw nalatenschap in kaart en gaat u samen met uw dierbaren het gesprek aan over de zorgen die u hebt voor wanneer u er niet meer bent. Gezamenlijk komt u tot afspraken waardoor zaken nu al goed geregeld zijn en ruzie kan worden voorkomen.

  Hart en Have verzorgt ook nalatenschapsmediation.

 • Wilt u graag dat uw erfgenamen zelf uw nalatenschap afwikkelen? Of gaat uw voorkeur uit naar een professionele executeur? Voor allebei valt wat te zeggen. Uw familie is wellicht het beste van uw wensen op de hoogte, tegelijkertijd wilt u misschien juist niet uw familie belasten met de afwikkeling van uw nalatenschap in die emotionele periode.

  In beide situaties kunnen wij u en uw erfgenamen van dienst zijn. Wij kunnen voor u optreden als professionele executeur en de gehele zorg van de afwikkeling van uw nalatenschap op onze schouders nemen, of begeleiden uw erfgenamen op specifieke punten waar ze graag net dat stukje ondersteuning bij kunnen gebruiken.

 • U bent benoemd tot executeur in de afwikkeling van een nalatenschap en heeft uw functie aanvaard. Bij de afwikkeling van de nalatenschap loopt u tegen specifieke fiscale of juist praktische vraagpunten aan. In dat geval ondersteunen wij u graag bij uw werkzaamheden. Wij kunnen optreden als sparringspartner of nemen u specifieke werkzaamheden uit handen.